Årets gang i bigården

 

Eftersyn af bierne IMG_0389 copy

Der ses efter om der nye æg, og om der er et godt yngelleje.

Samtidig fjernes eventuelle dronningeceller, da bierne ellers kan gå i sværmtilstand.

Dette kan medføre, at den gamle dronning stikker af med en stor mængde bier.

Man skal løbende holde øje med om bierne har plads nok og sørge for, at de får flere tavler, ellers vil de sværme.

Dronetavler efterses og droneyngel fjernes. Dette sker også som et led i bekæmpelsen af varroa. Se varroa.dk

Hvis bierne er flinke kan man efterse bierne uden udstyr….

 

 

…..andre gange må man i bidragten.

IMG_0405 copy

Når den sidste honning er slynget i august skal bierne indvintres.

Bierne sættes ned på en kasse, der behandles mod varroamider, oftes med myresyre.

Samtidig fodres bierne, da biavleren jo har fjernet honningen, som ellers skulle bruges til vinterfoder.

 

 

Læs mere om biavl på biavl.dk og varroa.dk