Nyhed

 

Kød fra naturkvæg er sundere og smager af vildt
Landbrugsavisen.dk
Tirsdag 17. juni 2014 13:42

052

Omega-3, en smag af vildt og flere antioxidanter. Det er gevinsten ved kød fra kvæg, der græsser i naturen, viser en ny dansk undersøgelse.
En god smag i munden. Det kan man sige i mere end én forstand, når man sætter tænderne i en bøf fra kvæg, der har afgræsset naturarealer, som for eksempel enge og overdrev.
Ud over at dyrene plejer naturen, viser en ny dansk undersøgelse nemlig, at den rige græsvegetation i kombination med de mange urter, der vokser på arealerne, giver kødet en rigtig god fedtsyresammensætning og muligvis et højere indhold af antioxidanter. Samtidigt får det en mere vildtagtig smag.
Undersøgelsen er lavet af forskere på Aarhus Universitet og er et led i projektet Smag på Landskabet, som har til formål at udbrede naturplejen i Danmark.
Det skriver Foodculture.dk.

Forbedrer den danske natur
Når kvæg græsser på enge og overdrev, plejer de naturen på den mest skånsomme og hensigtsmæssige måde ved at holde kraftig vegetation nede og dermed give plads til sjældne dyr og planter.
Undersøgelsens resultater giver et godt redskab til at forbedre den danske natur, forklarer projektleder Jaap Boes fra Videncentret for Landbrug.
»Vi har nemlig fået yderligere et godt argument for, hvorfor forbrugerne skal komme naturkød i indkøbskurven. På den måde kan vi øge efterspørgslen på kødet og dermed gøre det økonomisk mere rentabelt for landmanden at sende sine dyr ud at græsse på naturarealer.«

Karakteristisk vildtsmag
I forsøget har man sammenlignet kødet fra kvæg, der har græsset på hhv. engarealer, og dyr som har fået kraftfoder og hø på stald. Herefter er bl.a. kødets fedtsammensætning blevet analyseret, og et professionelt smagspanel har bedømt det.
»Smagspanelet har selv valgt ordene, som de har karakteriseret kødet med, og her har de altså valgt vildt-smag, som karakteristisk for kødet fra dyrene på engarealer,« fortæller Margrethe Therkildsen, lektor på Aarhus Universitet og forsker på projektet.

Kødet indeholder mere omega-3
Analysen af kødets fedt viser, ifølge Margrethe Therkildsen, et ret højt indhold af det sunde umættede fedt – især omega-3 fedtsyrer. Det er en af de essentielle fedtsyrer, som vi mennesker ikke selv kan danne, og derfor skal have tilført.
»Det er almindeligt kendt, at indholdet af græs i foderrationen til drøvtyggere giver et højere indhold af omega-3 fedtsyrer. Men vores resultater viser, at urter og en mere artsrig naturafgræsning yderligere øger mængden af det umættede fedt,« forklarer Margrethe Therkildsen.

Flere antioxidanter
Et andet fund i undersøgelsen var et højt indhold af fytansyre. Fytansyre er en fedtsyre, som, bl.a. har en positiv effekt på diabetes og immunforsvaret. Den kan kun dannes i drøvtyggere ud fra klorofyl dvs. det grønne stof i græsplanter.
»Det er et meget interessant fund, som vi gerne vil gå videre med og mere præcist finde ud af, hvad det er for urter på arealerne, som har bevirket det større indhold,« lyder det fra Margrethe Therkildsen.
Andre aspekter, som forskerne vil arbejde videre med er en formodning om, at der er et forøget indhold af antioxidanter i kødet fra dyrene på naturarealer.
»Vi har konstateret, at fedtet i kødet ikke har en større tendens til at harskne, hvilket ellers er normalt når indholdet af umættede fedtsyrer er højt. Og det tyder på, at indholdet af antioxidanter er øget,« forklarer Margrethe Therkildsen.