Afgræsningsprojekt.

Afgræsningsprojekt 2013.AKT_banner_landd_m_overskr_V3

Tilsagnshaver navn: Michael Valentin Larsen CVR nr.: 25 478 274

Adresse: Svanningehuse 21, Diernæs, 5600 Faaborg

Tlf. nr.:  22422810

Projekt navn: 32313-g-12-00735

 

Det Europæiske fællesskab og Ministeriet for Fødevarer landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet med 75 %.

http://europa.eu/legislation_summaries/agricultire/general_framework/160032_da.htm

PIT Hegn har leveret og monteret hegn samt fangstfold/ foderhæk m. fanggitter 2×3 m kr. 99 322,44 + moms.

Det hele startede med at vores forpagter opsagde sin forpagtning af vores jord. Vi skulle nu finde ud af, hvad vi skulle bruge arealerne til. Vi har jo altid haft lyst til at drive jorden selv, så tanken om at finde en ny forpagter strejfede end ikke.

Da vores arealer er beliggende helt op til Natura 2000 områder med Bikubenfonden og deres afgræsninger oppe i Svanninge Bjerge og Aage V. Jensen fonden på den anden side med afgræsning ned mod Sundsøen, var tanken om at lave et afgræsningsprojekt ikke fjern.

Vi ønsker at opdele arealet i fire marker, så det i perioder er muligt at adskille dyrene. Eksempelvis skal kvierne være 15 mdr. før de løbes første gang, og så kan det være nødvendigt at holde dem for sig. For at undgå indavl kan det også være nødvendigt i en periode at udvalgte køer går sammen med en bestemt tyr. Vi har et areal med en lille gammel granbeplantning, som vi ønsker, skal indgå i en af markerne, for at køerne har et sted at gemme deres kalve, når de er født. Har man ikke det, risikerer man at koen gemmer kalven udenfor indhegningen, og det er lidt besværligt at passe dem på den måde.

 

Udgifter til investering i materiel og anlægsarbejder

102614

Udgifter til Konsulentbistand (5 timer a` 800 kr.)

4000

Udgifter i alt

106614

 

Tilsagnsbeløbet udgør 75 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter, hvorfor der ydes et tilskud på maximalt Kr. 79.960,50